Fastighetsnämnden

Stadens fastighetsnämnd ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av Lidingö stads fastigheter och anläggningar.

Eva Larsson Ledamot, Fastighetsnämnden

Kontakta Eva:

eva.m.larsson@icloud.com

Olle TulinErsättare, Fastighetsnämnden

Kontakta Tommy:

tommy@rindevall.se

Nämndens ansvarsområden:

  • Den strategiska planeringen av stadens samlade bestånd av fastigheter, bostadsrätter och ägarlägenheter samt beredning av ärenden som rör köp, försäljning och byte av fastigheter, bostadsrätter och ägarlägenheter med undantag av exploateringar.
  • Uthyrning av hus eller annan byggnad (helt eller delvis), inklusive administration och förmedling av hyreskontrakt.
  • Lokal- och bostadsförsörjning på uppdrag av annan nämnd.
  • Förvaltning av stadens utarrenderingar.
  • Nämnden ansvarar för följande anläggningar vad avser drift, underhåll och förvaltning:
    – stadens fastigheter, bostadsrätter, ägarlägenheter och inhyrda lokaler.
    – stadens idrotts- och friluftsanläggningar.
  • Nämnden ansvarar också för byggande inom ramen för ovanstående uppdrag av fullmäktige eller annan nämnd.