Kommunfullmäktige

KF Ledamöter

Kommunfullmäktige – stadens högsta beslutande organ

I kommunfullmäktige fattas de övergripande besluten om staden. Ledamöterna i fullmäktige bestämmer till exempel mål och inriktning för stadens verksamheter och beslutar om budget och kommunalskatt. Kommunfullmäktige utser även ledamöterna i kommunstyrelsen och stadens övriga nämnder och styrelser samt stadens revisorer.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens ”riksdag” eller parlament.

I fullmäktige sitter 61 ledamöter från nio olika partier. Ledamöterna väljs av kommuninvånarna i de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden i Stadshusets sessionssal. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Det går också bra att följa debatten på webb-tv eller Radio Lidingö FM 97,8.

Socialdemokraternas ledamöter i Kommunfullmäktige:

 

Daniel Larson

Oppositionsråd, Gruppledare Kommunfullmäktige

daniel.larson@lidingo.se

070-477 48 94

 

Ewa Lantz

Ledamot, 2:e vice ordförande Kommunfullmäktige

ewa.lantz@outlook.com

070-869 94 75


Marianne von Döbeln

Ledamot, Kommunfullmäktige

marianne@vondobeln.se

076-805 01 66


Annica Grimlund

Ledamot, Kommunfullmäktige

annica.grimlund@telia.com

062-550 04 19


Alaa Mahmmod

Ledamot, Kommunfullmäktige

070-488 57 82

 

Georgis Gibul

Ledamot, Kommunfullmäktige

070-797 69 61


Daniel Katebi

Ledamot, Kommunfullmäktige

dkatebi@hotmail.com


Mats Landstedt

Ledamot, Kommunfullmäktige

mats@act.se


Anna Fundin

Ersättare, Kommunfullmäktige

anna.fundin@gmail.com

070-200 31 61


Christian Jonsson

Ersättare, Kommunfullmäktige
christian1903@hotmail.com

070-091 26 96

 

Grace Larson

Ersättare, Kommunfullmäktige