Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Lidingö stad är formellt den nämnd i staden som ansvarar för samordningen av arbetet i alla stadens nämnder. Det är kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, som väljer ledamöter i kommunens nämnder, de är kommunens högsta verkställande organ och kommunrevisionen, som är kommunens högsta granskande organ. Ledamöterna i alla verkställande nämnder inklusive kommunstyrelsen, samt kommunrevisionen bestående av kommunrevisorer utses av kommunfullmäktige.

Daniel LarsonLedamot, Kommunstyrelsen

Kontakta Daniel:

daniel.larson@lidingo.se

070-477 48 94

Ewa LantzErsättare, Kommunstyrelsen

Kontakta Ewa:

ewa.lantz@outlook.com

070-869 94 75

Kontakta Johanna:

johahal@hotmail.com