Nyheter

 • Glad sommar önskar Socialdemokraterna Lidingö

  Efter en intensiv vår och valrörelse vill vi nu önska er alla en fin sommar. Stort tack för allt engagemang under våren. Tillsammans kämpar vi för att göra Lidingö till en mer solidarisk, trygg och klimatsmart stad.Under sommaren har medlemsaktiviteterna uppehåll. Du kan alltid hålla koll på när nästa möte eller medlemsaktivitet är genom att titta i kalendern (länk).
 • Hur ser Moderaterna och Lidingöpartiet på SD:s trollfabriker?

  Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande.
 • Valmanifest EU-valet 2024 presenterat

  Den 9 juni närmar sig. Rösta för sammanhållning, inte splittring.
 • Tyck till om förslag till nytt kulturmiljöprogram senast den 7 maj!

  Hela Lidingö har inventerats av staden för att identifiera vilka områden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla. De områden som har identifierats som värdefulla beskrivs stadsdel för stadsdel i ett förslag till nytt kulturmiljöprogram.Programmet föreslår att stora delar av Lidingös bebyggelse ska kulturmiljöklassas i den högsta möjliga klassningen, vilket innebär mycket omfattande restriktioner.
 • Politiskt samtal: Tema Trygghet

  Här kan du se ett samtal mellan oppositionsråd Daniel Larson (S) och kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) på temat trygghet. Samtalet leds av CG Leissner.De politiska samtalen publiceras här på hemsidan i tre delar under veckan. Tredje delen, som behandlar trygghet, går att se nedan. 
 • Politiskt samtal: Tema Skatter

  Här kan du se ett samtal mellan oppositionsråd Daniel Larson (S) kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) på temat Skatt. Samtalet leds av CG Leissner.De politiska samtalen kommer att publiceras här på hemsidan i tre delar under veckan. Andra delen, som behandlar skatter, går att se nedan. 
 • Politiskt samtal om Lidingös nya översiktsplan

  Här kan du se ett samtal mellan oppositionsråd Daniel Larson (S) kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) om Lidingös nya översiktsplan som arbetas med under 2024. Samtalet leds av CG Leissner.Har du åsikter eller tankar om nya översiktsplanen? Var gärna med och påverka under samrådsperioden som äger rum 15 april till 10 juni via stadens hemsida: lidingo.seDe politiska samtalen kommer att publiceras här på hemsidan i tre delar under veckan som kommer. Första delen, som behandlar Lidingös nya översiktsplan, går att se nedan. 
 • Namninsamling för fritidsgårdarna

  Har du skrivit under namninsamlingen?
 • Anmälan till kampanjaktiviteter: EU-parlamentsvalet

  Här kan du anmäla dig för att delta vid Socialdemokraterna Lidingös kampanjaktiviteter inför EU-parlamentsvalet. Klicka på respektive datum nedan för att hamna på anmälningssidan.Där hittar du även information om samlingsplats.
 • Interpellation: Skär inte ner på ungdomsverksamheten

  Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna riktade stora nedskärningar mot Lidingös fritidsgårdar i 2024 års budget. Nedskärningarna har redan trätt i kraft, med begränsade öppettider, färre fritidsledare och försämrade möjligheter att genomföra projekt för och tillsammans med Lidingös barn och ungdomar som resultat. Utifrån detta så har oppositionsråd Daniel Larson (S), efter samråd med ungdomar på Lidingö, ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Christer Mohlin (M). Interpellationen väcker frågan varför styret drar in på ungdomsverksamheten på Lidingö, samt hur man prioriterar en meningsfull fritid för Lidingös unga jämfört med en eventuell framtida skattesänkning på 50 öre. Interpellationen kommer att anmälas vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 mars.Hela interpellationen finns att läsa nedan.  
 • Vi ställer Lidingös styre till svars för förseningarna med nya Lilla Lidingöbron

  Ingen har väl undgått de fortsatta problemen med nya Lilla Lidingöbron. Lidingöbanan som var planerad att börja rulla på den nya bron i september 2023 är fortfarande fast att köra sträckan Baggeby – Gåshaga brygga, många månader senare. Lidingöbor som behöver kollektivtrafiken eller väljer att resa klimatsmart blir hänvisade till överfulla ersättningsbussar, fler byten och får förlängd restid.
 • God Jul och Gott Nytt År!

  Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, Lidingöbor och samarbetspartners för det gångna året. Vi är så glada över engagemanget, delaktigheten och drivet hos såväl medlemmar som näringsliv, fackföreningar och opinionsbildare i arbetet för ett tryggare, jämlikt och hållbart Lidingö.
 • Budget 2024

  Vi har i veckan presenterat 2024 års budgetmotion. Läs eller ladda ner den här. Tryck på "+" nedan för att visa filen.
 • Rädda Nattugglan

  M, LP och SD försöker stänga Lidingös enda nattöppna barnomsorg. Det skulle drabba öns ensamstående föräldrar.Vi vill hålla nattugglan öppen. Stå upp för rätten till barnomsorg!
 • Studiebesök hos Mikamottagningen och Mika Hälsa

  17 oktober bjöd vi i Socialdemokraterna Lidingö in oppositionens gruppledare, nämndrepresentanter, nämndordförande i omsorgs- och socialnämnden samt omsorgs- och socialförvaltningens chef till ett studiebesök hos Mika-mottagningen och Mika Hälsa.