NYHET

Studiebesök hos Mikamottagningen och Mika Hälsa

17 oktober bjöd vi i Socialdemokraterna Lidingö in oppositionens gruppledare, nämndrepresentanter, nämndordförande i omsorgs- och socialnämnden samt omsorgs- och socialförvaltningens chef till ett studiebesök hos Mika-mottagningen och Mika Hälsa.

Exempelbild

Arbetet med att motverka prostitution, sexuell utsatthet och köp av sexuella tjänster är viktigt och berör hela samhället. Stockholms stad bedriver som en del av detta arbete verksamheterna Mika-mottagningen och mottagningen KAST.

Mika-mottagningen erbjuder samtalskontakt, praktiskt stöd och medicinsk rådgivning till personer med erfarenhet av sex mot ersättning och andra typer av sexuell utsatthet. Mika-mottagningen samarbetar med regionens Mika Hälsa.

Mottagningen KAST, som står för ”Köpare av sexuella tjänster”, vänder sig till personer som köper eller har köpt sexuella tjänster och erbjuder målgruppen samtalsbehandling och rådgivning.

Andra kommuner i länet har möjlighet att ingå avtal med Stockholm stad för att boende i kommunerna ska kunna ta del av de specialiserade verksamheterna.

Lidingö stad har ingått detta avtal med Stockholm stad, vilket löper ut vid årsskiftet. Avtalet har varit tidsbegränsat som en prövoperiod, och förvaltningen kommer inför årsskiftet utvärdera och ta ställning till om staden även fortsättningsvis ska vara ansluten till verksamheterna.

Socialdemokraterna Lidingö tycker att Lidingöbor även framöver ska ha möjlighet att ta del av denna viktiga verksamhet.

Vi ställer oss därför mycket positiva till att förnya avtalet.

Vi vill rikta ett stort tack till Mika-mottagningens Johan Christiansson Drake och Mika Hälsas Åsa Haggren för er tid och ert viktiga arbete.

Vill du läsa mer om Stockholms stads stödverksamheter för personer i sexuell utsatthet?

Se https://socialtstod.stockholm/missbru…/sex-mot-ersattning/ Länk till annan webbplats.