NYHET

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, Lidingöbor och samarbetspartners för det gångna året. Vi är så glada över engagemanget, delaktigheten och drivet hos såväl medlemmar som näringsliv, fackföreningar och opinionsbildare i arbetet för ett tryggare, jämlikt och hållbart Lidingö.

Under det gånga året har vi outtröttligt arbetat för att göra Lidingö till en bättre plats att leva och bo på, nu och i framtiden. Vi har i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna stått upp för en starkare välfärd och en förbättrad service till Lidingöborna, till skillnad från den styrande minoriteten, vars överordnade mål är att skapa utrymme för en ytterligare skattesänkning på 50 öre 2025. I november presenterade vi Socialdemokrater på Lidingö vårt förslag till Budget 2024, där uppräkningar av pengbelopp och anslag bland annat inom skola och barnomsorg, äldreomsorg och LSS-verksamhet var prioriterat, såväl som satsningar inom arbetet med natur, klimat och miljö. Tyvärr röstades denna budget ner av styret, och en blå-brun budget med nedskärningar inom viktiga kärnverksamheter antogs i stället.

 

Vi har även arbetat för att barngrupperna i fritidshemmen ska bli mindre, att Lidingö ska starta en kulturskola på ön med maxtaxa och utan köer, att Tor 2 ska byggas för att täcka det kommande behovet av bostäder inom äldreomsorgen, att busslinje 221 ska bevaras och att staden ska erbjuda fler sommarjobb för ungdomar. Utöver det har vi bland annat arbetat för en försiktig förtätning med bostäder på hårdgjorda ytor, där hyresrätter som fler har råd att bo i prioriteras. Detta för att fler unga vuxna som flyttar hemifrån ska ha råd att bo kvar i sin hemkommun och att de som jobbar på Lidingö ska ha möjlighet att bo på ön.

I tider som kan kännas mörka, både i Sverige och världen, ger det glädje och värme att se det engagemang som spirar i samhället. Föreningslivet inom Socialdemokraterna på Lidingö har haft ett aktivt och utvecklande år, med mängder av möten och aktiviteter. Vi har under året haft öppna möten, både för medlemmar och intresserade medborgare, med inspirerande talare. I maj bjöd vi in journalisten Tommy Svensson och författaren Jan Malmstedt, för ett samtal om Lidingös historia och utveckling. I september fick vi förmånen att på ett öppet möte diskutera situationen i Lidingös skolor med representanter från Sveriges Lärare, och i oktober fick vi besök av Socialdemokraternas valsamordnare för EU-parlamentsvalet som föreläste om EU-valet och socialdemokratins betydelse som en motkraft mot fascistiska strömningar i samhället. Lidingös internationella s-förening hade i november förmånen att lyssna till två medlemmar, båda jurister, som höll en föreläsning om rättsstatsprincipen.

Under 2023 har SSU Lidingö fått en nystart med unga drivna medlemmar. Vi är mycket glada över detta, och stödjer och välkomnar ett politiskt forum för ungdomar på Lidingö! Läs mer och följ SSU på deras Instagram-sida, här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi vill även rikta ett tack till Lidingö Näringsliv och nätverket Ett hållbart Lidingö för en god och givande dialog. Under våren arrangerade vi ett dialogmöte med många representanter från Lidingös närings-, kultur- och föreningsliv kring den kommande översiktsplanen. Vi ser fram emot ett fortsatt tätt samarbete med Lidingös olika aktörer kring både påverkan av översiktsplanen, och andra betydelsefulla frågor.

Tack också till Lidingös övriga partier i opposition för ett nära och givande samarbete under året.

År 2024 närmar sig med stormsteg, och nästa år finns det mycket att se fram emot. Vi börjar göra oss redo att arbeta med valet till EU-parlamentet, detta viktiga val som påverkar vår vardag på många olika nivåer. Och självklart kommer vi fortsätta arbeta hårt för att skapa ett tryggare, mer jämlikt och hållbart Lidingö.

Lidingö har råd. Vi kan bättre.

 

Varma Julhälsningar,

Ewa Lantz, ordförande

Daniel Larson, oppositionsråd

Socialdemokraterna Lidingö

jul