Namninsamling för fritidsgårdarna

Har du skrivit under namninsamlingen?

Socialdemokraterna Lidingö och SSU Lidingö har startat en namninsamling för att förmå styret på Lidingö att stoppa nedmonteringen av stadens fritidsgårdar och att ge ungdomsavdelningen i staden tillräcklig finansiering för att fritidsgårdarna ska kunna ha öppet alla varagskvällar, ha tillräckligt med personal och ha resurser att kunna hålla öppet flera veckor under sommaren 2024.

Namninsamlingen är en följd av att styret på Lidingö i budget 2024 kraftigt sänkte fritidsgårdarnas finansiering, vilket resulterat i begränsade öppettider, nedskärnngar i personalstyrkan och sannolikt kraftigt begränsade öppettider under sommaren 2024.

Fritidsgårdarna ger unga möjlighet till en trygg och utvecklande fritid. Vi har även lämnat in en interpellation på ämnet, läs den HÄR.

Skriv under namninsamlingen för att visa att du också vill att Lidingö ska satsa på våra unga!

Klicka här för att komma till namninsamlingen. Länk till annan webbplats.